Deneyim
4 Ocak 2018
Eğitim ve Kurslar
4 Ocak 2018

Bilimsel Yayınları

  • Ayşe Gürbüz, Ateş Karateke, Murat Mengüllüoğlu, Ali Gedikbaşı, Mehmet Öztürkmen, Canan Kabaca, Zeki Şahinoğlu. Can serum HCG values be used in the differential diagnosis of pregnancy complicated by hypertension? Hypertens Pregnancy, 2004; 23 (1): 1-12.
  • Ayşe Gürbüz, Ateş Karateke, Mehmet Öztürkmen, Canan Kabaca. Human chorionic gonadotropin assay in cervical secretions for accurate diagnosis of preterm labor. Int J Gynaecol Obstet, 2004; 85 (2): 132-8.
  • Selçuk Özden, Birgül Gürbüz, Serap Yaltı, Banu Ergül, Mehmet Öztürkmen M. Ovarian hyperstimulation associated with a spontaneous pregnancy. J Obstet Gynaecol, 2005; 25 (4): 394-5.
  • Ateş Karateke, Ayşe Gürbüz, Murat Mengüllüoğlu, Mehmet Öztürkmen, Ali Gedikbaşı. Erken membran rüptürü tanısında servikovajinal kreatinin değerlerinin yeri. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 2004; 10 (1): 8-10.
  • Umur Kuyumcuoğlu, Ali Gedikbaşı, Mehmet Öztürkmen, Murat Mengüllüoğlu. Adneksiyal kitlelere doppler ultrasonografi verileri ile yaklaşım. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 2004; 10 (1): 16-19.
  • Recai Pabuçcu, Mehmet Öztürkmen. Histeroskopik Myomektomi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi, 2008; 1 (6):92-97.